Stichting Het Waardige Dier verleent steun aan instellingen en organisaties die – met behulp van voornamelijk vrijwilligers – tot doel hebben dieren in Nederland een dierwaardig bestaan te geven. Dieren, die op welke wijze dan ook zwerven, verwaarloosd en/of gewond zijn geraakt, verdienen steun van de stichting. De stichting richt zich in eerste instantie op gezelschapsdieren. De stichting geeft speciale aandacht aan katten. Stichting Het Waardige Dier heeft als vermogensfonds een ANBI-status en is aangesloten bij de FIN, Vereniging van Fondsen in Nederland, gevestigd te Den Haag.